ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΨΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

6,950 4,865

3,321 2,325

22,500 15,750

23,500 16,450

11,650 8,155

2,300 1,610

2,450 1,715

3,400 2,380

4,600 3,220

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ