Κατηγορία: Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015

Μέσω των διαδικασιών της TUV AUSTRIA, βεβαιώνεται ότι η ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕΒΕΕ εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 στο ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, κατασκευή & εμπορία: Ψυκτικών μηχανημάτων Εξοπλισμού & μηχανημάτων μαζικής εστίασης Εξυπηρέτηση μετά την πώληση