Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015

Μέσω των διαδικασιών της TUV AUSTRIA, βεβαιώνεται ότι η ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕΒΕΕ εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 στο ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
Σχεδιασμός, κατασκευή & εμπορία:

  1. Ψυκτικών μηχανημάτων
  2. Εξοπλισμού & μηχανημάτων μαζικής εστίασης
  3. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση