ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΨΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1,200 840

6,500 4,550

2,150 1,505

2,450 1,715

1,890 1,323

3,160 2,212

2,850 1,995

8,400 5,880

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ